เจ็ท อินเตอร์

2015-2016 ได้รับรางวัล TOURISM BUSINESS STANDARD (EXCELLENT LEVEL) จากกรมการท่องเที่ยว

2011-2013 ได้รับรางวัล TOUR OPERATOR STANDARDS (GOOD LEVEL) จากกรมการท่องเที่ยว

บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/00378 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546 โดยการซื้อหุ้นของ บริษัท เอส.เอ็ม.ที. เวิล์ด ทราเวล จำกัด (ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526)

ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด ได้ขยายการให้บริการจาก บริษัท เจทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว นำนักท่องเที่ยวต่างชาติจากหลายประเทศในแถบเอเชีย มากกว่า 100,000 คนต่อปี เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (Inbound) มากว่า 40 ปี

เจ็ท อินเตอร์ จดทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (BSP) เพื่อขยายการบริการด้านการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินของทุกสายการบิน โดยสำรองที่นั่งผ่านระบบ Amadeus, Abacus, Galileo รวมทั้งระบบสำรองที่นั่งของสายการบินแอร์เอเซีย นกแอร์ ไทเกอร์แอร์ และสายการบินอื่นๆ ได้รับการรับรองจาก International Air Transport Association (IATA) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

เจ็ท อินเตอร์ รักษามาตรฐานการบริการนำเที่ยวแบบครบวงจรสำหรับทัวร์คณะเหมาในรูปแบบที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การจัดงานสัมมนา ท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ตลอดทุกประสบการณ์การบริการ เรามุ่งมั่นเพื่อความสุขของท่าน จึงได้ตระหนักถึงรายละเอียดเพื่อช่วงเวลาในการพักผ่อนอันมีค่าของท่าน โดยเน้นความสำคัญ 3 ประการ

1. การบริการให้มี คุณภาพ มาตราฐาน เอาใจใส่ อย่างดีที่สุด

2. ปรับปรุง พัฒนา บุกเบิกเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับท่านมากที่สุด

3. ให้บริการได้ตรงตามความประสงค์ของท่านให้มากที่สุด

พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร

กิจกรรมนำเที่ยวสำหรับพนักงาน หรือลูกค้า เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี ช่วยผ่อนคลายจากการทำงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับความสนุกสนานพักผ่อนคลายเครียดตามสถานที่เที่ยวต่างๆ สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายขึ้นซึ่งอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางน้ำ หรือทางบก และสนุกสนานกับดินเนอร์ปาร์ตี้ โดยทีมงานที่จะคอยสร้างบรรยากาศให้ท่านได้ครื้นเครง เพื่อเป็นรางวัลและสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ซึ่งจะเน้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ รีสอร์ทหรือโรงแรมต่างๆ กับการจัดประชุมนอกสถานที่ การจัดสัมมนา หรือฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามแต่หัวข้อของท่าน

กิจกรรมนำเที่ยวแบบผสมผสาน นำเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างการผักผ่อน แต่มีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสนุก สามัคคี ซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวของท่านได้มากขึ้น โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในการดำเนินจกรรมในรูปแบบของสันทนาการและกิจกรรมสื่อความหมายต่างๆ

บริการของ เจ็ท อินเตอร์

เจ็ท อินเตอร์ บริการจัดทัวร์หมู่คณะแบบครบวงจร แพ็คเกจทัวร์ จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน สำรองที่พัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาการยื่นวีซ่า ด้วยความตั้งใจจริงกับทีมงานมากประสบการณ์จากการทำงานจริง มีผลงานได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและหลายบริษัทชั้นนำของประเทศมาโดยตลอด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ็ท อินเตอร์ จะได้มีโอกาสให้บริการเพื่อการพักผ่อนที่มีค่าของท่าน

ทัวร์คณะเหมา

เจ็ท อินเตอร์ เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในการจัดทัวร์หมู่คณะตามรูปแบบที่ท่านต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม ทัศนศึกษา ดูงานนอกสถานที่ การจัดประชุมและสัมมนา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

ใส่ใจรายละเอียดการบริการ มาตรฐาน ได้รับรางวัล Excellent Level จากกรมการท่องเที่ยว ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานและหลายบริษัทชั้นนำของประเทศในการให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดหลายเส้นทางในหลายประเทศ

ขอคำปรึกษา นัดหมายการนำเสนอ ทาง อีเมล์ หรือ โทร. 02 7115454 กด 2

บัตรโดยสารเครื่องบิน
            

เจ็ท อินเตอร์ จดทะเบียนตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน (BSP) ได้รับการรับรองจาก International Air Transport Association (IATA) จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบินโดยตรงกับสายการบิน ท่านสามารถสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินทุกสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ ในราคาพิเศษ

ปัจจุบันหลายบริษัทชั้นนำของประเทศวางใจการบริการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบินมายาวนาน

สอบถามเส้นทางการบิน สำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน ติดต่อ 02 7115454 กด 1

บริการอื่นๆ

แพ็คเกจทัวร์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เหมาะกับท่านที่ต้องการเดินทางอย่างอิสระ ส่วนตัว ในวัน เวลาที่ท่านกำหนด

สำรองที่พัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วืซ่า ให้คำปรึกษาและดำเนินการยื่นขอวีซ่า พร้อมคำแนะนำจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียด ติดต่อ 02 7115454 กด 127

359/2-3 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 7115454 อีเมล์. jet@jetintertravel.com